En dykare i mörk vatten

Frågor och svar

Vad är speciellt med Sensum Strategy Global?

Fonden Sensum Strategy Global förvaltas baserat på en investeringsstrategi utvecklad av Fredrik Hegbart som vi kallar Sensumstrategin. Som en del i förvaltningsstrategin görs en fortlöpande och systematisk analys av marknadsklimat och makroindikatorer. Detta koncept grundar sig på Fredrik Hegbarts 27 års erfarenhet av bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Resultatet av omvärldsanalysen används sedan för att bestämma vilken typ av exponering fonden ska ha. Sensum Strategy Global är alltid fullinvesterad i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag, men typen av exponering i fonden justeras när marknadsklimatet förändras. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier. Genom att ha en tydlig vy på börscykeln strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv avkastning i olika marknadsmiljöer.

Vilka geografier och vilken typ av bolag investerar fonden i?

Ligger fonden med mycket likvida medel eller belånar sig som en del i förvaltningsstrategin?

Hur arbetar ni med Hållbarhet i förvaltningen av Sensum Strategy Global?

Hur ser ni på riskerna med fondens investeringsstrategi?

Vad är avgifterna för Sensum Strategy Global?

Vad är MSCI World för index?

Var kan jag hitta kursutveckling för fonden och senaste NAV?

Var kan jag köpa fonden?

Finns det någon miniminivå för att spara i fonden?

Kan jag månadsspara i Sensum Strategy Global?

Har grundarna investerat i fonden?

Planerar ni att starta fler fonder?

Lånar ni ut aktierna i fonden?

Vem äger Sensum Investment AB?

Varför förvaltas fonden hos AIFM Capital AB?