Sensum Strategy Global investerar enbart i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag.

Jordglob

Världens bästa bolag är dock inte alltid världens bästa aktier. Sensum strävar därför efter att ha en tydlig vy på börscykeln och justerar typen av exponering i fonden därefter.

Löv

Fortlöpande och systematisk analys av bolag, makro och marknadsklimat baserat på över
27 års erfarenhet.

Mekaniskt

Genom att låta makro möta mikro strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv och hållbar avkastning i olika börsklimat.

Stormigt hav

Sensum Strategy Globals aktiva förvaltning bygger på investeringar i bra bolag samt kontinuerlig och metodisk omvärldsanalys som påverkar aktievalen vid varje givet tillfälle. Vi tror detta ger bäst förutsättningar för en långsiktigt attraktiv avkastning.

Norrsken

Om fonden

Sensum Strategy Global

Fonden Sensum Strategy Global lanserades den 1 juni 2022. Sensum Strategy Global är en aktivt förvaltad makrodriven long-only aktiefond som placerar globalt i företag av hög kvalitet. Ansvarig förvaltare är Fredrik Hegbart med över 27 års erfarenhet från bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Baserat på erfarenheterna har han skapat en unik investeringsstrategi - Sensumstrategin - som används i förvaltningen av fonden.

Tavla i en tavla.
Två skogar en med väg emellan. En skog där det är sommar och en det är vinter.

Om oss

Sensum Investment AB grundades av Fredrik Hegbart och Richard Hellekant våren 2022.

Tillsammans har de över 50 års kompletterande erfarenhet från finansbranschen. Grundarna drivs av en gemensam övertygelse om att framgångsrik aktiv aktieförvaltning inte bara kräver att man investerar i bra bolag, utan att man också kontinuerligt och metodiskt beaktar vad som sker i omvärlden. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier.

Frågor & svar

Vanliga frågeställningar

Vad är speciellt med Sensum Strategy Global?

Fonden Sensum Strategy Global förvaltas baserat på en investeringsstrategi utvecklad av Fredrik Hegbart som vi kallar Sensumstrategin. Som en del i förvaltningsstrategin görs en fortlöpande och systematisk analys av marknadsklimat och makroindikatorer. Detta koncept grundar sig på Fredrik Hegbarts 27 års erfarenhet av bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Resultatet av omvärldsanalysen används sedan för att bestämma vilken typ av exponering fonden ska ha. Sensum Strategy Global är alltid fullinvesterad i ett noggrant urval av globala kvalitetsbolag, men typen av exponering i fonden justeras när marknadsklimatet förändras. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier. Genom att ha en tydlig vy på börscykeln strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv avkastning i olika marknadsmiljöer.

Vilka geografier och vilken typ av bolag investerar fonden i?

Fonden investerar främst i bolag noterade i USA, Norden och övriga Europa. Fonden investerar enbart i bolag som bedöms vara av hög kvalitet, ofta marknadsledande med starka varumärken. I de flesta fall har bolagen också mycket lång historik som börsnoterade bolag och är väl genomlysta. I genomsnitt är bolagen mycket stora och därmed är också likviditeten god i aktien. Sensum Strategy Global innehåller i normalfallet 25-30 globala kvalitetsbolag. Placeringarna kan från tid till annan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och geografiska områden.

Hur arbetar ni med Hållbarhet i förvaltningen av Sensum Strategy Global?

Hållbarhet är viktigt och helt avgörande för värdeskapande över tid. En långsiktigt hållbar avkastning fordrar en god hantering av hållbarhetsrisker/-möjligheter samt en förmåga att utveckla och anpassa verksamheten till framtidens förutsättningar. Investeringar i hållbara bolag ökar möjligheterna till god avkastning, och därför är hållbarhetsanalysen en betydelsefull del av fondens investeringsprocess. Sensum Strategy Global är så kallad ljusgrön Artikel 8 fond. Mer information om hållbarhet finns i fondens Informationsbroschyr.