Om fonden

Sensum Strategy Global är en aktivt förvaltad makrodriven long-only aktiefond som placerar globalt i företag av hög kvalitet.

Ansvarig förvaltare är Fredrik Hegbart med över 27 års erfarenhet från bolagsanalys, makroanalys och kapitalförvaltning. Baserat på erfarenheterna har han skapat en unik investeringsstrategi - Sensumstrategin - som används i förvaltningen av fonden.

Sensumstrategin

Sensumstrategin innebär en kontinuerlig och metodisk analys av bolag, makroindikatorer och marknadsklimat baserat på lång erfarenhet från de finansiella marknaderna och kapitalförvaltning. Utkomsten av analysen används sedan för att bestämma vilken karaktär exponeringen i fonden ska ha. Sensum Strategy Global är alltid fullinvesterad i globala kvalitetsbolag, men när marknadsklimatet förändras ändras också typen av företag fonden investerar i. Världens bästa bolag är inte alltid världens bästa aktier. Genom att ha en tydlig vy på börscykeln strävar Sensum Strategy Global efter att skapa attraktiv avkastning i olika marknadsmiljöer.

Sensum Strategy Global innehåller i normalfallet 25-30 globala kvalitetsbolag med säte i USA, Norden och övriga Europa. Placeringarna kan från tid till annan vara koncentrerade till ett fåtal branscher och geografiska områden.

En penna pekar på ett diagram.

Sensumstrategin är skapad för att uppnå god absolutavkastning

Sensumstrategin är skapad för att uppnå god absolutavkastning över tid men också för att slå sitt jämförelseindex MSCI World, som är ett av det mest använda globalindexen. För att vara en aktivt förvaltad globalfond har Sensum Strategy Global en relativt låg fast avgift som uppgår till 1%. Fonden har också en rörlig avgift som endast utgår om fonden presterar bättre avkastning än MSCI World. När fonden gör det utgår en rörlig avgift på 20% av överavkastningen jämfört med MSCI World. När det går bra för våra investerare då går det också bra för oss.

Förvaltare

AIFM Capital AB

www.aifmgroup.com

Avgifter (Andelsklass A)

  • Fast avgift 1,0%
  • Rörlig avgift 20% av avkastningen som överstiger MSCI World

Ansvarig förvaltare

Fredrik Hegbart

Förvaltat fonden sedan

2022-06-01

Utveckling för Sensum Strategy Global

För senaste NAV och kursutveckling för fonden samt jämförelse med index, se information om fonden på Morningstar.

Köp fonden Sensum Strategy Global

Fonden finns hos Avanza, Fondmarknaden.se, Fondo och SAVR. Fonderna distribueras också via så kallade fonddistributörer som MFEX och Allfunds. Detta innebär att fonden kan köpas hos de flesta banker och fondkommissionärer. Om du är osäker på om Sensum Strategy Global kan köpas hos din bank, kontakta gärna din rådgivare och fråga.

Köp fonden hos: